اجرا نشدن پروژه‌های فاقد پیوست اجتماعی


بودجه و عملکرد سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی در سال ۱۳۹۶ در کمیته اجتماعی شورای شهر تهران بررسی شد. 

 

در این جلسه صورتجلسه سیصدمین جلسه رسمی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دوره چهارم شورای شهر اسلامی برنامه‌ در خصوص برنامه و بودجه سال ۱۳۹۶ بررسی شد. مقرر گردیده بود که سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی از اجرای پروژه‌ و برنامه‌های فاقد پیوست اجتماعی و تایید (تصویب) نشده از جمله کمپ‌های موضوعی و مرکز اتحاد پرهیز کند. همچنین اجرای طرح هبه که از طریق خیریه امام رضا (ع) انجام می‌شود، از لحاظ اعتبار و خروجی آن مورد نقد بوده و اعتبار مربوط به طرح هبه بازنگری شد.
تاکید جلسه بر آن بود که سازمان رفاه پاسخگوی هر گونه اقدامات مرتبط با وظایف قانونی آن سازمان است که توسط سایر واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌گیرد و سیاستگذاری اجرایی با مسئولیت سازمان رفاه خواهد بود و واگذاری سیاست‌ها به موسسات و افراد به عناوین مختلف ممنوع است.
در جلسه کمیته اجتماعی شورای شهر تهران پس از دریافت گزارش‌ عملکرد این سازمان ردیف‌های بودجه‌ای آن نیز مورد بررسی قرار گرفت.

خبر‌هامصوبات شورا

شورای شهرشورای شهر تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *