از یک انتخاب صحبت می‌کنیم و این انتخاب توسعه پایدار است


مراسم اختتامیه جشنواره فیلم زمین در‌فضای‌ پارک ملت با حضور معاون محترم رئیس جمهور و اعضای شورای شهر تهران، رئیس اداره کل‌ محیط‌زیست و‌توسعه‌پایدار شهرداری تهران، شهردار منطقه سه و مدیران شهرداری، سازمان‌های مردم‌نهاد و هنرمندان شرکت‌کننده در‌ جشنواره برگزار شد.
در این رویداد از یک انتخاب صحبت می‌کنیم و این انتخاب توسعه پایدار است و باید بدانیم توسعه پایدار صرفا یک مفهوم انتزاعی نیست بلکه انتخاب سبکی از زندگی، چگونه دیدن چگونه شنیدم و چگونه گفتن است. توسعه پایدار انتخابی آگاهانه و خودخواسته و یک منش اجتماعی است. از این جهت است که با حوزه‌ای مثل سینما که یک میدانگاه و یک عرصه اجتماعی است، پیوند محکمی دارد.
باید توجه داشت که هروقت کیفیت زندگی افت پیدا کند توسعه پایدار از زندگی‌ها کاهش پیدا می‌کند و در فشارهای اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار کاهش پیدا می‌کند. توسعه پایدار را باید یک انتخاب دانست و تاکید کنیم این انتخاب دانسته و آگاهانه است و بنیان همه انتخاب‌های ما است. انتخاب ما مبارزه با تخریب بافت‌های گیاهی، گونه‌های جانوری و باغ‌ها، پیشگیری از ساخت و ساز بی‌رویه، اداره کردن شهر بر اساس توسعه پایدار و صیانت از سرمایه‌های شهر بوده است.
باید توجه داشت که هروقت کیفیت زندگی افت پیدا کند توسعه پایدار از زندگی‌ها کاهش پیدا می‌کند و در فشارهای اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار کاهش پیدا می‌کند. توسعه پایدار را باید یک انتخاب دانست و تاکید کنیم این انتخاب دانسته و آگاهانه است و بنیان همه انتخاب‌های ما است. انتخاب ما مبارزه با تخریب بافت‌های گیاهی، گونه‌های جانوری و باغ‌ها، پیشگیری از ساخت و ساز بی‌رویه، اداره کردن شهر بر اساس توسعه پایدار و صیانت از سرمایه‌های شهر بوده است.

یادداشت‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *