تصویب طرح الزام شهرداری تهران به تمدید لایحه نظام‌نامه مسئولیت‌پذیری اجتماعی


متأسفانه تا امروز این لایحه ارائه نشده است. بدیهی است نقش مدیریت شهری در راهبری و ترویج مسؤولیت پذیری اجتماعی و اثربخشی آن در بهبود وضعیت شهر و شهروندان در زمینه‌هایی از قبیل آموزش، محیط‌زیست، سلامت، رفاه اجتماعی، فقرزدایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار حیاتی و پراهمیت است. نظام‌نامه مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شهر تهران برای مدت سه سال در اواسط سال ۱۳۹۶ و در روزهای پایانی کار شورای چهارم به تصویب رسیده است. گرچه شواهد و گزارش‌ها گویای آن است که شهرداری تهران اقدامات جدی و مؤثری در راستای تحقق این مصوبه به انجام نرسانده و به‌موجب ماده هشتم همین مصوبه مدت اعتبار آن در شهریورماه ۱۳۹۹ پایان می‌یابد اما ضروری است شورای پنجم در راستای جهت‌گیری‌های مشارکت محور خود با تصویب سندی جایگزین با استحکام و کارآمدی بیشتر موضوع مهم راهبری و ترویج مسؤولیت پذیری اجتماعی در مدیریت شهری پیگیری نماید. یادآور می‌شود مفاد برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران هم رونق بخشی به مسؤولیت پذیری اجتماعی را تأیید می‌کند. ماده شصت و هشتم این برنامه مبنی بر ارتقاء مسؤولیت پذیری اجتماعی، از طریق همکاری در استقرار نظام جامع سلامت شهری نمونه‌ای ازجمله این تأکیدات است.

بدین‌وسیله طرح تمدید الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه نظام‌نامه و برنامه عملیاتی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شهرداری تهران با قید فوریت آن با توجه به اینکه مصوبه قبلی در شهریور ۱۳۹۹ پایان می‌یابد، تقدیم شده است.

در راستای پیگیری مصوبه شورای چهارم با این مضمون و با در نظر گرفتن این مورد که ماده هشتم این قانون زمان تعیین‌شده و این مدت در شهریورماه امسال این زمان به پایان می‌رسد و اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است. فوریت این طرح در نظر گرفته‌شده تا طرح مذکور تمدید گردد و در غالب این ماده واحده، پیگیری طرح دنبال می‌گردد و جایگزینی مصوبه قبلی شورا مدنظر نیست.

در این موضوع تذکراتی در صحن درگذشته اعلام‌شده و درخواست تشکیل جلسه شده است اما شهرداری جلسه ستاد csr را نیز با حضور عضو شورا تشکیل نداده و لیست تمامی پیگیری‌ها نیز تقدیم خواهد شد. ازاین‌رو نباید ظرفیت این قانون از بین رود و لازم است ظرفیت زمانی آن به‌فوریت تمدید گردد.

فوریت طرح با رأی ۱۳ نفر از ۱۵نفر از حاضرین در شورای شهر به تصویب رسید.

 

الهام فخاری- ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ صحن شورای شهر

خبر‌هامصوبات شورا

الهام فخاریشورای شهر تهرانصحن شورای شهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *