خواهرخواندگی مفهومی متفاوت و عمیق‌تر از تعامل و تفاهم است

رییس کمیته اجتماعی شورا در نشست تخصصی خواهرخواندگی شهری و ارتقا تعاملات فرهنگی و بین‌المللی اظهار داشت: «ریشه مساله ناهمخوانی فلسفه زیست شهری، مدیریت شهری و شهروندی با عملکردها است. نمی‌شود که در رفتارمان با مردم شهر رفتار غیرتعاملی داشته باشیم و سخن از تعامل خواهرخواندگی بگوییم ولی در عمل انقباض و بروکراسی حاکم باشد.»

به گزارش اداره کل ارتباطات و بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، الهام فخاری – رییس کمیته اجتماعی شورا-  در نشست تخصصی خواهرخواندگی شهری و ارتقا تعاملات فرهنگی و بین‌المللی اظهار داشت: «در خواهرخواندگی نوعی خویشاوندی و آمیختگی جان‌ها است. یک پیوند فرهنگی و‌اجتماعی است. خواهر خواهندگی وقتی محقق می‌شود که به پیونددهی جامعه‌های دو شهر منجر شود. معنای پیوند اقتصادی، شهرسازی، ساختاری و آینده جامعه‌های شهرها در الگوی خواهرخواندگی تعیین کننده است. آیا به واقع این امر انجام شده است؟

فخاری تاکید کرد: «وقتی می‌توانیم بگوییم این امر محقق شده که اقتصاد شهری، فضای کالبدی و یا آینده مشترک برنامه‌ریزی شده باشد. بالندگی جامعه شهری در یک چشم‌انداز مشارکت اتفاق می‌افتد. شراکت و هماهنگی در درخشش‌ها و ارزش‌ها، در چالش‌ها و مساله‌ها چشمگیر باشد. در این الگو اصل بر این است با هم همکاری کنیم، وقتی خواهرخواندگی شهرها معنادار است که نهادهای مدنی، تخصصی، صنفی و عمومی فلسفه و کار مشترک داشته باشند.»
به اعتقاد فخاری باهم ساختن معناها، آواها، نقش‌ها، روش‌ها و سازه‌های مشترک در همه سطوح باید درخواهرخواندگی‌ها دیده شود.
وی در ادامه گفت: «رشد هماهنگ کودکان و جوانان جوامع شهرهای خواهرخوانده و همکاری مشترک برای بهبود زندگی توان‌یابان نمودهای خواهرخواندگی شهرها به شمار می‌روند.»

فخاری با این پرسش که زیرساخت هایی که سال هاست در پی ایجاد آن هستیم، چیست؟ گفت: «چرا هنوز درباره بایستگی پرداختن به زیرساخت‌ها سخن می گوییم؟

رییس کمیته اجتماعی شورا در نشست تخصصی خواهرخواندگی شهری و ارتقا تعاملات فرهنگی و بین‌المللی اظهار داشت: «ریشه مساله ناهمخوانی فلسفه زیست شهری، مدیریت شهری و شهروندی با عملکردها است. الگوی تعامل و خویشاوندی تنها با سخن گفتن، شدنی نیست. نمی‌شود که در رفتارمان با مردم شهر رفتار غیرتعاملی داشته باشیم و سخن از تعامل خواهرخواندگی بگوییم ولی در عمل انقباض و بروکراسی حاکم باشد. در این حوزه تبدیل به فامیل‌هایی شده‍‌ایم که دیر به دیر یکدیگر را می‌بینند. امیدوارم الگوهای مثبت خواهرخواندگی جدی‌تر از همیشه درنظر گرفته شوند و سال آینده درباره راه پیموده شده و کار انجام شده برای تحقق خواهرخواندگی و تمرین مهربانی گزارش بدهیم.»

 

خبر‌ها

الهام فخاریخواهرخواندگیشورای شهر تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *