در مواردی که زیرساخت‌های موجود را بی‌استفاده کردید؛ چرا طرح جدید ارائه می‌دهید


در مخالفت با طرح هوشمند‌سازی یارانه‌های شهرداری تهران
الهام فخاری- ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ صحن شورای شهر

در ارتباط با طرح «هوشمند سازی یارانه های شهرداری تهران»، شهرداری راهی را رفته که ابداع این دوره نبوده است. وقتی که قصد دارید موضوعی را مطرح کنید، ضرورتی ندارد راه رفته گذشته را انکار کنید و به گونه‌ای اعلام نمایید که طرح ارائه شده موضوعی را به صورت بدیعی ایجاد می‌کند. آن هم زمانی که آن طرح پیشینه‌ای داشته است.

متاسفانه در همین شورا و در همین دوره حتی ساختارها و واحدهایی که به صورت سازمان یافته و نظامند به گروه‌های اجتماعی مانند زنان سرپرست خانوار خدمات می‌داد را ادغام و غیرفعال کردید. البته شاید بگویند این اقدامات با هدف چابک‌سازی صورت گرفته اما در عمل زیرساخت‌های موجود را بی‌استفاده کرده است.


تصور نکنیم تاریخ اقدامات با این شورا شروع شده است. پیش از این شورا هم اقداماتی صورت گرفته است. برای نمونه به صورت مداوم تاکید می‌شود که امکانات ورزشی مجموعه نیاوران چنین و چنان است و این امکانات مورد استفاده افراد برخوردار قرار می‌گیرد. این درحالی است که در تمامی مناطق شهری از جمله منطقه یک تهران جامعه کارگری وجود دارد و گروه‌هایی در مناطق برخوردار حضور دارند که به میزان سایرین برخوردار نیستند و شهرداری تهران در تمام سال‌های گذشته با همین شرایط به شهروندان خدمات ارایه داده است. شهرداری مدارک و مستنداتی داشته که بر اساس آن افراد از محیط‌های ورزشی استفاده می‌کردند. کارت منزلت برای خدمات حمل و نقلی یکی دیگر از این موارد است.


نگاه کلیشه‌ای به مقوله برخوردار و نابرخورداری نداشته باشیم این درست نیست که اگر شخصی در فلان محله برخوردار حضور داشت، از طبقه برخوردار است و هیچ ضرورتی به زیرساخت‌های شهری برای چنین فضاهایی نیست. صدای گروه‌های اجتماعی همچنان بوده و هست اما باید گوش شنوا برای شنیدن این صداها وجود داشته باشد. زیرساخت‌های موجود را عملا غیرفعال کردید، حال با ایده جدیدی به این موضوع پرداختن آن هم درحالی که بخش‌های موجود از کار افتاده به چه معنی است؟

در مورد عملکرد«فاوا»، در موضوع‌ای ساده که بهترین زیر ساخت‌ها آن در فاوا موجود است. این نهاد عملا کارها را پیش نمی‌برد. ماه‌ها همین موضوعات ساده از فاوا پیگیری می‌شود اما به نتیجه نمی‌رسیم. حال درماه‌های پایانی دوره پنجم چه اتفاق جدیدی قرار است بی‌افتد که چنین طرحی ارائه می‌گردد.
باعنوان هوشمند سازی طرحی ارائه کرده‌اید. درحالی که در محتوا و پیشنهادها کاملا بحث اجتماعی پیش می‌برید. همه این موارد در سابقه خدمات اجتماعی شهرداری تهران موجود است. سخن از اپلیکیشن مشارکت محله‌ای زده می‌شود در حالی که مساله اپلیکیشن نباید باشد! گویا تمایل بر این است طرحی موازی مصوبه هفته گذشته در مورد مسئولیت اجتماعی، جریان داشته باشد که مایه تعجب است.

خبر‌ها

الهام فخاریصحن شورا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *