رویکرد ما به تهران باید به مثابه یک شهر جهانی باشد


رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: حضور در مجامعی همچون سازمان شهرهای متحد و دولت‌های غرب آسیا نقاط قوت ما را هم بیشتر نشان می‌دهد، همچنان که در زمینه توانمندسازی زنان کارهای انجام شده در تهران در مقایسه با بسیاری از اعضا منسجم‌تر و بیشتر بود.

 

 

به گزارش اداره کل ارتباطات و بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، نشست سازمان شهرهای متحد و دولت‌های محلی غرب آسیا و خاورمیانه به میزبانی ترکیه و در سانچاکتپ استانبول، ٢۶ و ٢٧ مهرماه (١٨ و ١٩ اکتبر) به ریاست دوره‌ای فاطما شاهین شهردار غازیانتپ برگزار شد.
در این نشست هیأت مدیریت شهری تهران شامل الهام فخاری(رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران) و إلهه عطایی (مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران) حضور یافتند.
حضور الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در این اجلاس بهانه‌‌ای شد تا با وی گفتگویی درباره ماحصل این نشست داشته باشیم. فخاری معتقد است حضور هرچه بیشتر مدیریت شهری تهران در این مجامع، سبب خواهد شد تا علاوه بر استفاده از تجربیات شهرهای دیگر، نقاط قوت مدیریت شهری تهران بیشتر نمایان شود.

 

رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: حضور در مجامعی همچون سازمان شهرهای متحد و دولت‌های غرب آسیا نقاط قوت ما را هم بیشتر نشان می‌دهد، همچنان که در زمینه توانمندسازی زنان کارهای انجام شده در تهران در مقایسه با بسیاری از اعضا منسجم‌تر و بیشتر بود.

 

 

به گزارش اداره کل ارتباطات و بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، نشست سازمان شهرهای متحد و دولت‌های محلی غرب آسیا و خاورمیانه به میزبانی ترکیه و در سانچاکتپ استانبول، ٢۶ و ٢٧ مهرماه (١٨ و ١٩ اکتبر) به ریاست دوره‌ای فاطما شاهین شهردار غازیانتپ برگزار شد.
در این نشست هیأت مدیریت شهری تهران شامل الهام فخاری(رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران) و إلهه عطایی (مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران) حضور یافتند.
حضور الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در این اجلاس بهانه‌‌ای شد تا با وی گفتگویی درباره ماحصل این نشست داشته باشیم. فخاری معتقد است حضور هرچه بیشتر مدیریت شهری تهران در این مجامع، سبب خواهد شد تا علاوه بر استفاده از تجربیات شهرهای دیگر، نقاط قوت مدیریت شهری تهران بیشتر نمایان شود.

– ازنتایج این اجلاس چگونه می توان در راستای تقویت نهاد شورا (دولت محلی) در داخل کشور استفاده کرد؟

با توجه به تعهد حرکت در مسیر اهداف توسعه پایدار، نقش شوراهای شهر بیش از همیشه اهمیت دارد. محورهای سلامتی و رفاه، دسترسی به انرژی پاک، برابری جنسیتی، تولید و مصرف مسئولانه، زیستن پایدار در خشکی، صلح و عدالت و مشارکت برای اجرای اهداف به ویژه در پیوند با تقویت و بهبود پارلمان شهری و مدیریت یکپارچه شهری از جمله مواردی هستند که باید مد نظر قرار گیرند. شرکت در این مجامع می تواند ما را در مسیر دستیابی به این اهداف قرار دهد. حضور فعال در این مجمع و ایفای نقش موثر و مؤلف از سوی شورای شهر باعث می‌شود رویکرد ما به تهران به مثابه یک شهر جهانی باشد.

– امروز شهر تهران دچار مشکلات عدیده‌ای در حوزه اجتماعی است که اکثر آنان یا به مدیریت شهر باز می‌گردد و یا به عدم دخیل بودن مدیریت شهری، در این راستا چه استفاده‌هایی می‌توان از تجربه‌های جهانی داشت؟

در گزارش تجربه‌های دیگر کشورها و شهرها، مدلهای موفق همکاری سازمان های مردمی آموزنده است. همچنین چگونگی همکاری بخش خصوصی و نهادهای اقتصادی بین المللی با رعایت منافع و ملاحظات ملی کشورها، می تواند برای یافتن روش های درآمدی پایدار در اداره شهر راهگشا باشد.
حضور در اینگونه مجامع نقاط قوت ما را هم بیشتر نشان می دهد، به عنوان نمونه در زمینه توانمندسازی زنان کارهای انجام شده در تهران در مقایسه با بسیاری از اعضا منسجم‌تر و بیشتر بود. لذا تبادل تجربیات بین شهر خود یک عامل در جهت ارتقا وضعیت کنونی و تحقق اهداف بلند مدت خواهد بود.

 

– اگر بخواهید از دستاورد های این اجلاس سخن بگویید به چه نکاتی می‌توانید اشاره کنید؟

تعریف مدل‌های همکاری در چارچوب دیپلماسی شهری دستاورد چنین اجلاس‌هایی است. به عنوان نمونه ما به عنوان نمایندگان مدیریت شهری تهران پیشنهاد راه‌اندازی کمیته ویژه نوآوری‌های شهری و توجه به مراکز پویا برای توسعه کارآفرینی شهری را مطرح کردیم که با استقبال هیات رئیسه و اعضای حاضر روبرو شد.
همچنین پیشنهاد افزایش اعضای ایرانی(شهرداری‌ها و شوراهای شهر) و بهره‌گیری از تجربه‌های آزموده دیگر شهرها برای پیشگیری و ساماندهی اجتماعی را مطرح کرده‌ایم.
با توجه به میزبانی شهرداری تبریز در اجلاس ٢٠١٨ ، فرصت بسیار مناسبی برای ایفای نقش فعال‌تر و به عضویت درآوردن شهرهای ایرانی در این مجمع وجود دارد.
همچنین پیشنهادهای اجرایی در محورهای توسعه پایدار در جلسه از سوی هیات ایرانی ارائه شد که مورد توجه قرار گرفت.

– دست‌یابی به توسعه پایدار یکی از سرفصل‌های مطرح شده در این اجلاس بود. در این راستا شما به عنوان رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران چه راهکارهایی را موثر می‌دانید؟

اهمیت کارآفرینی زنان و جوانان برای دستیابی به توسعه پایدار یکی از مواردی است که می تواند مدیریت شهرها را در تحقق این امر یاری رساند. در همین زمینه من مقاله‌ای با عنوان “نسل‌های زنان ایرانی: پیش‌برنده‌های کارآفرینی” ارائه کردم که به فرصت‌هایی که فناوری اطلاعات و نوآوری‌های شهری برای خارج شدن از بن‌بست‌های مدیریتی فراهم می‌کنند می‌پردازد.

همچنین در نشست‌های دوجانبه، با خانم شاهین پیشنهادهایی از سوی رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران برای توسعه همکاری و توجه ویژه به مراکز نوآوری و الگوهای کارآفرینی شهری مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفت.

گفتنی است در این سازمان از جمهوری اسلامی ایران، شهرداری تهران و شهرداری تبریز عضویت دارند و در دوره کنونی شهرداری تهران رییس کمیته فرهنگی و شهرداری تبریز عضو هیات رئیسه این مجمع است. در دوره ی گذشته این مجمع منطقه‌ای، شهردار تهران از ٢٠١٣ تا ٢٠١۶ ریاست دوره‌ای را برعهده داشته است.

– ازنتایج این اجلاس چگونه می‌توان در راستای تقویت نهاد شورا (دولت محلی) در داخل کشور استفاده کرد؟

با توجه به تعهد حرکت در مسیر اهداف توسعه پایدار، نقش شوراهای شهر بیش از همیشه اهمیت دارد. محورهای سلامتی و رفاه، دسترسی به انرژی پاک، برابری جنسیتی، تولید و مصرف مسئولانه، زیستن پایدار در خشکی، صلح و عدالت و مشارکت برای اجرای اهداف به ویژه در پیوند با تقویت و بهبود پارلمان شهری و مدیریت یکپارچه شهری از جمله مواردی هستند که باید مد نظر قرار گیرند. شرکت در این مجامع می‌تواند ما را در مسیر دستیابی به این اهداف قرار دهد. حضور فعال در این مجمع و ایفای نقش موثر و مؤلف از سوی شورای شهر باعث می‌شود رویکرد ما به تهران به مثابه یک شهر جهانی باشد.

– امروز شهر تهران دچار مشکلات عدیده‌ای در حوزه اجتماعی است که اکثر آنان یا به مدیریت شهر باز می‌گردد و یا به عدم دخیل بودن مدیریت شهری، در این راستا چه استفاده‌هایی می‌توان از تجربه‌های جهانی داشت؟

در گزارش تجربه‌های دیگر کشورها و شهرها، مدلهای موفق همکاری سازمان های مردمی آموزنده است. همچنین چگونگی همکاری بخش خصوصی و نهادهای اقتصادی بین المللی با رعایت منافع و ملاحظات ملی کشورها، می تواند برای یافتن روش های درآمدی پایدار در اداره شهر راهگشا باشد.
حضور در اینگونه مجامع نقاط قوت ما را هم بیشتر نشان می دهد، به عنوان نمونه در زمینه توانمندسازی زنان کارهای انجام شده در تهران در مقایسه با بسیاری از اعضا منسجم‌تر و بیشتر بود. لذا تبادل تجربیات بین شهر خود یک عامل در جهت ارتقا وضعیت کنونی و تحقق اهداف بلند مدت خواهد بود.

– اگر بخواهید از دستاورد های این اجلاس سخن بگویید به چه نکاتی می‌توانید اشاره کنید؟

تعریف مدل‌های همکاری در چارچوب دیپلماسی شهری دستاورد چنین اجلاس‌هایی است. به عنوان نمونه ما به عنوان نمایندگان مدیریت شهری تهران پیشنهاد راه‌اندازی کمیته ویژه نوآوری‌های شهری و توجه به مراکز پویا برای توسعه کارآفرینی شهری را مطرح کردیم که با استقبال هیات رئیسه و اعضای حاضر روبرو شد.
همچنین پیشنهاد افزایش اعضای ایرانی(شهرداری‌ها و شوراهای شهر) و بهره‌گیری از تجربه‌های آزموده دیگر شهرها برای پیشگیری و ساماندهی اجتماعی را مطرح کرده‌ایم.
با توجه به میزبانی شهرداری تبریز در اجلاس ٢٠١٨ ، فرصت بسیار مناسبی برای ایفای نقش فعال‌تر و به عضویت درآوردن شهرهای ایرانی در این مجمع وجود دارد.
همچنین پیشنهادهای اجرایی در محورهای توسعه پایدار در جلسه از سوی هیات ایرانی ارائه شد که مورد توجه قرار گرفت.

– دست‌یابی به توسعه پایدار یکی از سرفصل‌های مطرح شده در این اجلاس بود. در این راستا شما به عنوان رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران چه راهکارهایی را موثر می‌دانید؟

اهمیت کارآفرینی زنان و جوانان برای دستیابی به توسعه پایدار یکی از مواردی است که می تواند مدیریت شهرها را در تحقق این امر یاری رساند. در همین زمینه من مقاله‌ای با عنوان “نسل‌های زنان ایرانی: پیش‌برنده‌های کارآفرینی” ارائه کردم که به فرصت‌هایی که فناوری اطلاعات و نوآوری‌های شهری برای خارج شدن از بن‌بست‌های مدیریتی فراهم می‌کنند می‌پردازد.

همچنین در نشست‌های دوجانبه، با خانم شاهین پیشنهادهایی از سوی رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران برای توسعه همکاری و توجه ویژه به مراکز نوآوری و الگوهای کارآفرینی شهری مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفت.

گفتنی است در این سازمان از جمهوری اسلامی ایران، شهرداری تهران و شهرداری تبریز عضویت دارند و در دوره کنونی شهرداری تهران رییس کمیته فرهنگی و شهرداری تبریز عضو هیات رئیسه این مجمع است. در دوره ی گذشته این مجمع منطقه‌ای، شهردار تهران از ٢٠١٣ تا ٢٠١۶ ریاست دوره‌ای را برعهده داشته است.

خبر‌ها

الهام فخاریسازمان شهرهای متحدشهرداریشورای شهر تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *