مدیریت بحران و آلودگی هوا در اولویت قرار گیرد


رئیس شورای استان تهران با اشاره به رویکرد مشارکتی در تنظیم و تدوین پیش‌نویس برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران، گفت: «باید مدیریت بحران و آلودگی هوا به عنوان دو مقوله محوری در اولویت قرار گیرد.»

به گزارش اداره کل ارتباطات و بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران الهام فخاری در سی و پنجمین جلسه شورا و بعد از استماع گزارش میرزایی معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران گفت: «قطعا هر اقدامی ممکن است کاستی داشته باشد و امیدواریم مباحثی که مطرح می‌شود را در جهت رفع کاستی‌های احتمالی استفاده کنند. در برنامه سوم به وضعیت بحرانی و پایان یافتگی ظرفیت زیستی، اجتماعی و روانی ابرکلانشهر تهران توجه ویژه‌ای شود. بر همین اساس در برنامه سوم به اولویت‌های حیاتی (با تاکید بر وضعیت آلودگی هوا و اقدامات مهمی که در این راستا باید انجام شده و ضمانت اجرایی داشته باشد) نیاز داریم.»

وی بر این عقیده است که اولویت مهم دیگر ساماندهی وضعیت بحرانی مدیریت بحران شهر تهران است: «فکر می‌کنم که این دو اولویت حیاتی است.»

فخاری با بیان این که باید روی حق مردم بر شهر باید تاکید شود، گفت: «حق مردم با شهر باید دیده شود آن‌هم با تاکید ویژه بر فراموش‌شدگان شهر (کودکان، ناتوانان، سالمندان و گروه‌های خاص) که از از میدان کنش‌گری‌های اصلی شهر دور مانده‌اند.»

فخاری با اشاره به در برنامه سوم به اهمیت الگوی فراخوان در جلب مشارکت مردم، متخصصان و بخش خصوصی نگاه خاصی داشته باشد، تاکید کرد: «اهمیت این الگوی فراخوان باید در مفهوم عدالت در شهر و عدالت در خدمت شهری لحاظ شود.»

خبر‌ها

آلودگی هواالهام فخاریسالمندانشهر تهرانشهروندانشورای استان تهرانکودکان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *