نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در وضعیت کودکان کار


در کمیته‌های شورای شهر به‌ویژه کمیته‌ی اجتماعی (برپایه‌ی رویکرد همه اعضای شورای شهر به کودکان کار)، تلاش کردیم کاستی‌ها و گره‌های برنامه‌ای، فرایندی و پایش شهری را شناسایی کنیم. همه دلسوز، نگران و همراه کودکان کار هستند ولی هنوز بخش‌ها و فرایندهایی در شهر و حاشیه برای کودکان به ویژه کودکان کار بسیار خشن، پرخطر و مسئله‌ساز است. در برخی کارهای پرخطر و زیان‌آور و به‌خاطر پرداخت دستمزد کمتر، از کارگران غیرقانونی و کودکان بهره‌کشی می‌شود. زمینه‌های کار کودک و وضعیت کودکان کار بسیار گوناگون است. برخی کودکان به‌خاطر شرایط نابه‌سامان یا بیماری سرپرست یا والدین‌شان برای اداره زندگی خانواده کارمی‌کنند. برخی دیگر به‌طور غیررسمی و غیرقانونی از کشورهای همسایه آورده شده‌اند. بخشی از مساله به دشواری هماهنگی‌های بین‌نهادی و بخشی به تدوین برنامه‌های موثر بازمی‌گردد. در سراسر جهان ریشه‌ی کار کودک فقر و نابرابری‌ها است. باید پرسید در بررسی‌های نهادهای قانونگذار یا نظارتی چندبار و چگونه با کودکان کار(جامعه هدف) گفت‌وگو شده‌ و چگونه به شرایط ناهمانندشان پرداخته‌ شده‌است؟ در بهبود کیفیت زندگی کودکان کار و خانواده‌هایشان سازمان‌های مردم‌نهاد اثربخشی بیشتری دارند چون با جامعه‌ی هدف گفتگو و تعامل سازنده داشته‌اند.

یادداشت‌ها

الهام فخاریروز جهانی مبارزه با کار کودکانشورای شهر تهرانکار کودکانکودکان کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *