یادنوشت به بهانه‌ی روز سعدی


سعدی و جستجوگری و ماجراجویی‌هایش روی دیگرِ آن سعدی ادبیات فارسی است که بیشتر با آن آشنا بوده‌ایم.

ما هنوز هم از سعدی زیاد نمی‌دانیم ولی روند زندگی او را می‌توانیم از نوشته‌های بازمانده از تجربه‌ی زیسته‌اش حدس بزنیم. هربار خواندن و نوشتن از گلستان و بوستان و زیرلب زمزمه کردن غزل‌های سعدی جان‌بخش یا آموزنده یا درنگ‌آفرین است.

یادداشت‌ها

الهام فخاریروز سعدییادداشتیادداشت الهام فخاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *