الهام فخاری

الهام فخاری زاده‌ی شهریور ۱۳۵۴ در اصفهان، آموزش‌یار دانشگاه و دست‌اندرکار ارزش‌یابی‌های آموزشی دانشگاهی، دانش‌آموخته‌ی دکتری تخصصی روان‌شناسی آموزشی(تربیتی) با گرایش بالندگی و آموختن(رشد و یادگیری) است. او دوره‌ی کارشناسی جانورشناسی را در دانشگاه اصفهان و دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی روان‌شناسی آموزشی را در دانشگاه الزهرا گذرانده‌است. کار او از یک‌سو پژوهش و آموزش و برنامه‌ریزی برای بهبود آموزش در دوره‌های پایه (پیش‌دبستان و دبستان) و از سوی دیگر در زمینه‌ی ارزش‌یابی و بهبود آموزش‌های دانشگاهی (روش‌های نوین آموزشی، دگرگونی نسلی دانشگاهی، دانشگاه کارآفرین) بوده است. او همچنین درباره‌ی بازی و هنر به‌مثابه روش کار می‌کند و یک کنش‌گر اجتماعی در زمینه‌های آموزش، فرهنگ و هنر همگانی است. فخاری عضو انجمن‌ها و نهادهایی ازجمله سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ایران، جمعیت توسعه علمی ایران، انجمن آموزش مهندسی ایران، انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران و انجمن مطالعات برنامه‌ریزی درسی ایران و هم‌چنین موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر(رشته‌ی نقاشی) است. راه‌اندازی نخستین کانون‌های فرهنگی-هنری دانشجویان در زمینه‌های نمایش، موسیقی و پژوهش در آثار، و هنرآموزی در زمینه‌های خوشنویسی، نقاشی و نوشتن از کارهای دیگر او به‌شمار می‌روند.

الهام فخاری در پنجمین دوره‌ی شوراهای اسلامی عضو شورای شهر تهران(تهران، ری و تجریش)، شورای شهرستان شمیران و شورای استان تهران شد. او نخستین زنی است که به ریاست شورای استان تهران انتخاب شده است. فخاری به عنوان رییس کمیته‌ی اجتماعی شورای شهر تهران بهبود وضعیت گرم‌خانه(مددسرا)ها و برپایی گرم‌خانه‌های ویژه‌ی زنان بی‌سرپناه را پیگیری کرد. در کارنامه‌ی کار شورایی او طراحی نخستین تحقیق و تفحص شورای پنجم در زمینه‌ی وضعیت موسسه رسانه‌ای همشهری، تدوین حکم هنر عمومی شهری در برنامه سوم توسعه شهر تهران، پیگیری پیشبرد مصوبه‌ی شهر دوستدار کودک، دیپلماسی شهری، سامان‌دهی و مناسب‌سازی کار دستفروشان، پروژه‌های زیباسازی همگانی شهری، مصوبه‌ی سامان‌دهی مقررات خدمات دامپزشکی شهری در کلانشهرها، ساده‌سازی بودجه سالانه‌ی شهرداری برای مردم(کتابچه‌های بودجه‌های ۹۸ و ۱۳۹۹)، مصوبه‌ی حریم آثار هنری شهری، طرح بهبود فضای عمومی کسب و کارهای فرهنگی و هنری شهری در تهران، به چشم می‌خورند. فخاری نشست‌های گفت‌وگوی اجتماعی با نام “تهران امید دارد” را از تابستان ۱۳۹۶ برپا کرده که پس از همه‌گیری کووید ۱۹ در چارچوب پخش برخط اینستاگرامی برگزار شده‌اند.