استاد شجریان

یکی بود، یکی نبود

یادداشت هفتگی الهام فخاری در روزنامه شرق- ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ یکی بود، یکی نبود؛ مانند همه. مانند هر دیگری زندگی‌اش فراز‌و‌فرود داشت، ... ادامه مطلب