رادیو

یادنوشت

شب است و با کاغذ و مداد در دستم دارم رادیو گوش می‌دهم. مهمان برنامه، آقای جمشیدی دارد خاطره‌ای از ... ادامه مطلب