روز تهران

تهرانی که دوست داریم

یادداشت هفتگی الهام فخاری در روزنامه شرق- ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ بیدار است، نمی‌خوابد. پرماجراست، هم داستان اندوه‌بار دارد و هم‌ هنگام شادمانی‌ها ... ادامه مطلب